Free Shipping Transport gratuit

la comenzi peste 150 lei

GarantieGarantie pe tot

teritoriul Europei

icon-3Importator autorizat

Bilancia Exim

Follow UsPagina oficiala Facebook  

KitchenAid.Romania

Termeni de servicii KitchenAid Romania
sigla-kitchenaid

Preambul

In cuprinsul prezentului document, urmatorii termeni folositi cu majuscule vor avea, daca din context nu rezulta altfel, intelesurile specificate mai jos

Atentie!!! Daca Utilizatorul nu este de acord cu Termenii si Conditiile de utilizare ale site-ului, este rugat respectuos sa paraseasca site-ul.

MARCI INREGISTRATE: reprezinta marcile inregistrate ale Vanzatorului., cum ar fi, dar fara a se limita la denumirea www.kitchenaid-romania.ro

SITE: reprezinta SITE-ul Internet apartinand Vanzatorului, care se afla la adresa www.kitchenaid-romania.ro , prin intermediul caruia UTILIZATORUL are acces la informatii privind serviciile si produsele oferite / asigurate de SC Bilancia Exim SRL.

VANZATORUL este in fapt, S.C. BILANCIA EXIM S.R.L., cu sediul social in Comuna Corbeanca, sat Petreşti, str. Balanţei, nr. 46, cam. C1, judetul Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Ilfov sub nr. J23/2223/2010, avand CUI RO 3968479 . Comercializare produselor si servicilor accesorii puse la dispozitie de Vanzator, se desfasioara numai pe teritoriul Romaniei.

UTILIZATOR: reprezinta persoana care acceseaza SITE-ul, in scopuri private sau profesionale si care a acceptat TERMENII SI CONDITIILE prezentului SITE, indeplinind in acest sens toate cerintele procesului de inregistrare.

UTILIZARE ABUZIVA: reprezinta utilizarea SITE-ului intr-un mod contrar practicii in domeniu, a reglementarilor si ale legislatiei in vigoare sau in orice alt mod care poate produce prejudicii Vanzatorului.

Informatiile publicate pe SITE sunt informatii de interes general despre Vanzator si produsele comercializate de acesta, ale partenerilor sai cat si alte informatii considerate de Vanzator ca fiind de de interes pentru UTILIZATORI .

1. Informatiile sunt puse la dispozitia UTILIZATORILOR de regula, in mod gratuit. Vanzatorul isi rezerva dreptul de a implementa anumite servicii pe SITE ce vor fi oferite contra cost UTILIZATORILOR sai.

Vanzatorul este detinatorul tuturor drepturilor de proprietate intelectuala asupra SITE-ului, respectiv asupra designului si continurului acestuia precum si asupra tuturor Marcilor inregistrate in numele si publicate pe www.kitchenaid-romania.ro .

2. UTILIZATORUL are obligatia de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuala ale Vanzatorului, prevazute de legislatia in vigoare.

3. UTILIZATORUL se obliga sa acceseze si sa utilizeze SITE-ul in scopuri si prin mijloace care sa nu constituie o utilizare abuziva.

4. Raspunderea pentru continutul SITE-ului

Vanzatorul nu este si nu poate fi facut responsabil pentru prejudiciile create de erorile, neacuratetea sau neactualizarea informatiilor publicate sau mentinute pe SITE, care nu se datoreaza culpei sale. UTILIZATORII pot obtine informatii detaliate si actualizate la fax, tel, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

5. Caracteristicile produselor prezentate pe SITE sunt preluate / puse la dispozitie de producatori si/sau furnizori iar Vanzatorul nu isi asuma raspunderea pentru corectitudinea acestor informatii.

6. Preturile produselor de pe acest SITE sunt informative si pot suferi modificari neanuntate. Promotiile prezentate pe SITE sunt valabile in perioada de timp mentionata; in cazul in care nu se mentioneaza o perioada de timp, acestea sunt valabile in limitele stocurilor disponibile.

7. Toate produsele prezentate pe acest SITE sunt disponibile in limita stocului fizic disponibil. In cazul epuizarii stocului reprezentantul Vanzatorului va oferi alternative prin prezentarea altor produse asemanatoare ca si aspect si specificatii tehnice cu produsul comandat al carui stoc s-a epuizat

De asemenea, imaginile sunt prezentate pe SITE cu titlu de exemplu, iar produsele livrate, pot fi diferite, in orice mod, datorita modificarii caracteristicilor, design-ului fara notificare prealabila de catre producatori

Vanzatorul isi rezerva dreptul sa completeze si sa modifice orice informatie de pe SITE

8. Orice problema cauzata de produsele si/sau serviciile prezentate pe SITE se va solutiona pe cale amiabila in termen de 15 zile lucratoare de la data sesizarii in scris a problemelor, de catre UTILIZATOR. In caz contrar, toate litigiile sunt de competenta instantelor de drept comun de la sediul Vanzatorului.

9. Vanzatorul nu raspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretentii, cheltuieli sau alte raspunderi, in cazul in care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea Termenilor si conditiilor

10. Vanzatorul nu raspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefunctionarii Site-ului precum si pentru cele rezultand din imposibilitatea accesare anumitor link-uri publicate pe Site.

11. Vanzatorul nu practica si nu incurajeaza transmiterea de comunicari comerciale prin posta electronica, cu exceptia cazul in care destinatarul acestui mesaj si-a exprimat, in prealabil, consimtamantul expres pentru asemenea comunicari.

11.1.Orice comunicari comerciale efectuate vor respecta cel putin urmatoarele conditii:

a)să fie clar identificabile ca atare;

b)persoana fizică sau juridică în numele căreia sunt făcute să fie clar identificată;

c)ofertele promoţionale, precum reducerile, premiile şi cadourile, să fie clar identificabile, iar condiţiile care trebuie îndeplinite pentru obţinerea lor să fie uşor accesibile şi clar prezentate;

d)competiţiile şi jocurile promoţionale să fie clar identificabile ca atare, iar condiţiile de participare să fie uşor accesibile şi clar prezentate;

e)orice alte condiţii impuse prin dispoziţiile legale în vigoare: puteti consulta prevederile Legii nr. 356/2006, privind comertul electronic aici.Textele actelor normative publicate pe site pot suferi numeroase modificari de la data publicarii acestora in Monitorul Oficial .

11.2. Subiectul mesajelor transmise prin posta electronica, care constituie comunicari comerciale, trebuie sa înceapa cu cuvântul "PUBLICITATE" scris cu majuscule.

Comunicarile comerciale trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii referitoare la persoana în numele careia sunt facute:

a)numele sau denumirea completa a Vanzatorului;

b) codul unic de înregistrare;

c) sediul;

d)numerele de telefon si fax;

e)adresa de posta electronica

11.3.Destinatarul comunicarilor comerciale(Utilizatorul) are dreptul de sa-si revoce consimtamântul de a primi asemenea comunicari prin simpla notificare a .Vanzatorulu

Vanzarul are obligatia de a implementa o procedura gratuita, accesibila inclusiv prin mijloace electronice, prin care destinatarul sa poata sa îsi revoce consimtamântul.Procedura poate fi regasita aici.

Revocarea consimtamântului prin mijloace electronice trebuie sa-si produca efectele în cel mult 48 de ore de la initierea procedurii.

12. Dacă părţile nu au convenit altfel, contractul se consideră încheiat în momentul în care acceptarea ofertei de a contracta a ajuns la cunoştinţa Utilizatorului.

13.  Inainte de data stabilita pentru livrarea bunurilor comandate, Cumparatorul are posibilitatea vizionarii acestora si verificarii starii si specificatiilor tehnice ale bunurilor, in showroom-ul situat la sediul social al Vanzatorului. In conditiile in care Cumparatorul nu intelege sa beneficieze de acest drept, vanzarea/livrarea se face pe raspunderea Cumparatorului, Vanzatorul neavand nicio responsabilitate in acest sens.

Vanzatorul pune la dispozitie si informeaza Utilizatorul, inainte de incheierea oricarui contract/comanda, informatii cu privire la:

a)identitatea comerciantului şi, în cazul contractelor care prevăd plata anticipată, adresa şi modalităţile de contactare a acestuia, telefon/fax:021-352 88 88; 021-352 33 33 si e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

b)caracteristicile esenţiale ale produsului si/sau serviciului/serviciilor accesorii, acolo unde este cazul;

c)pretul bunurilor si/sau tarifelor serviciilor accesorii, cu toate taxele incluse;

d)cheltuielile de livrare, dacă este cazul;

e)modalităţile de plată, de livrare si/sau de prestare;

f)dreptul de denunţare unilaterală a contractului, cu excepţia cazurilor prevăzute în Ordonanta nr. 130/2000, privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta; textul actului normative poate fi consultat aici; Textele actelor normative publicate pe site pot suferi numeroase modificari de la data publicarii acestora in Monitorul Oficial;

Condiţiile şi modalităţile de exercitare a dreptului de denunţare unilaterală, pentru cazurile prevăzute în Ordonanta nr. 130/2000, privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta, sunt consemnate expres in urmatoarea forma:"Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunţă la cumpărare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului. În cazul omiterii acestei clauze, produsul sau serviciul este considerat livrat fără cerere de comandă din partea consumatorului, conform prevederilor art. 14 din OG nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta.

g)costul utilizării tehnicii de comunicaţie la distanţă, în cazul în care aceasta este calculata altfel decât conform tarifului de bază;

h)perioada de valabilitate a ofertei sau a preţului;

i)durata minimă a contractului, în cazul contractelor care prevăd furnizarea curentă sau periodică a unui produs sau serviciu;

j)termenul limită de executare a obligaţiilor rezultând din contract;

k) informaţiile privind service-ul postvânzare şi garanţiile oferite;

14. Singurele costuri care cad în sarcina Utilizatorului sunt cheltuielile directe de returnare a produselor. Termenul de 10 zile prevăzut pentru exercitarea acestui drept începe să curgă de la data primirii lor de către Utilizator, dacă au fost îndeplinite prevederile art. 4 din OG nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta;

14.1. În cazul în care Vanzatorul a omis să transmită Utilizatorului informaţiile prevăzute la art. 4, termenul pentru denunţarea unilaterală a contractului este de 90 de zile şi începe să curgă de la data primirii lor de către Utilizator.Dacă în perioada celor 90 de zile informaţiile prevăzute la art. 4 sunt furnizate Utilizatorului, termenul de 10 zile lucrătoare pentru denunţarea unilaterală a contractului începe să curgă din acel moment.

15. În cazul exercitării dreptului de denunţare unilaterală a contractului de către consumator în condiţiile art. 7 din OG nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta, Vanzatorul are obligaţia să ramburseze sumele plătite de Utilizator, fără a-i solicita acestuia cheltuielile aferente rambursării sumelor. Rambursarea sumelor se va face în cel mult 30 de zile de la data denunţării contractului de către Utilizator.

16. Atentie!!! Utilizatorul nu poate denunţa unilateral următoarele tipuri de contracte, cu excepţia cazurilor în care părţile au convenit altfel:

a) contracte de furnizare de produse sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile cursurilor pieţei financiare care nu pot fi controlate de Vanzator;

b) contracte de furnizare a unor produse executate după specificaţiile Utilizatorului sau a unor produse distinct personalizate, precum şi a acelora care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada ori deteriora rapid;

17. Vanzatorul respecta si promoveaza dispozitiile de stabilesc conditiile specifice de garantare a dreptului la protectia vietii private in privinta prelucrarii datelor cu caracter personal in sectorul comunicatiilor electronice.

17.1. Stocarea de informatii sau obtinerea accesului la informatia stocata de Vanzator este permisa numai cu inteplinirea cumulative a urmatoarelor conditii:

a) Utilizatorul in cauza si-a exprimat acordul;

b) Utilizatorului in cauza i s-au furnizat, anterior exprimarii acordului, in conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 677/2001, informatii clare si complete, care sunt expuse intr-un limbaj usor de inteles si accesibil Utilizatorului, si care sa include mentiuni cu privire la scopul procesarii informatiilor stocate .

17.2.Astfel, toate datele si informatiile solicitate pentru si in scopul utilizarii si accesului la site, vor fi obtinute direct de la Utilizator.

17.3. Furnizarea datelor si informatiilor necesare accesarii, crearii unui "user name", obtinerea parolei, accesul la produsele si/sau serviciile comercializate, servicii accesorii, este facultativa si se face numai cu acordul prealabil al Utilizatorului.

17.4. Utilizatorul are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare.

Atentie!!! Daca Utilizatorul nu este de acord cu declinarea datelor si informatiilor necesare accesarii si utilizarii site-ului, este rugat respectuos sa paraseasca site-ul.

18. Dreptul de retur in termen de 10 zile lucratoare este reglementat de Ordonanta 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta.

Dreptul de retur in 10 zile se adreseaza clientilor persoane fizice, care au achizitionat produse online de pe site-ul www.kitchenaid-romania.ro

Clientul are dreptul de a denunta unilateral contractul la distanta, în termen de 10 zile lucratoare, fara penalitati si fara invocarea vreunui motiv. Singurele costuri care pot cadea în sarcina consumatorului sunt cheltuielile directe de returnare a produselor.

Renuntarea la cumparare in termen de 10 zile se poate aplica doar pentru produsele comandate online si livrate prin curier.

Dreptul de renuntarea la cumparare nu se aplica in cazul persoanelor juridice.

19. Inregistrare cerere retur produse si obtinerea numarului de inregistrare retur

19.1.Cumparatorul va trimite prin e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. o cerere cu subiectul - Cerere retur produse comanda nr. ____/_____ (trebuie specificat nr comenzii si data acestuia);

19.2. Cererea de retur va contine informatii cel putin cu privire la:

- numar comanda si data emiterii comenzii;

- date cumparator: nume si prenume, adresa de e-mail folosita la inregistrare cont si plasare comana online pe www.kitchenaid-romania.ro

- seria si numarul facturii fiscale, data emiterii facturii fiscale ce face dovada achizitionarii produsului/produselor;

- cauzele/motivele care au dus la aplicarea procedurii de retur produs(e) - facultativ;

19.3. La acest e-mail se vor atasa copii ale urmatoarelor documente: copie factura fiscala, copie aviz de insotire a marfii si/sau AWB;

19.4. Cererea de retur va fi aprobata si inregistrata in sistem doar daca datele solicitate sunt corecte si complete si daca indeplineste conditiile obligatorii de aplicare procedura retur pentru produse cumparate;

19.5. In maxim 24 ore cumparatorul va primi un e-mail cu numarul de inregistrare a cererii de retur si orice alte detalii privind aplicarea procedurii de retur.

20. Conditii de retur

Produsul returnat trebuie:

- sa fie in aceeasi stare in care a fost livrat;

- in ambalajul original cu toate accesoriile si consumabilele aferente (daca este cazul, inclusiv manuale, cd/dvd, certificate de conformitate si garantie, etc);

- fara a reprezenta urme de uzura, modificare sau consum atat in cazul produselor cat si ale accesoriilor sau/si consumabilelor ce insotesc produsele returnate ;

- cu etichetele de garantie intacte si documentele originale care l-au insotit (factura fiscala, aviz de insotire. certificat garantie, certificat de conformitate, etc);

21. Constatare si validare acceptare retur produs(e)

21.1. Dupa sosirea produsului/produselor in locatia Vanzatorului, personalul tehnic specializat va verifica si constata daca pentru aceste produse primite este aplicabila procedura de retur. Verificarea si constatarea se face pe baza cererii de retur emisa de catre cumparator si a conditiilor obligatorii de aplicare procedura retur pentru produse cumparate;

21.2. Rezultatele finale constatate vor fi comunicate cumparatorului prin e-mail, in maxim 24 ore de la primirea produsului/produselor, acestea facand referire si la taxele speciale aplicate, daca este cazul, in procesul de retur produs(e) (vezi paragraful - Costuri si taxe speciale pentru retur produs(e));

21.3. Pe baza rezultatelor constate si comunicate, cumparatorul este obligat, prin e-mail, sa furnizeze acceptul sau observatiile cu privire la cele mentionate in rezultatele comunicate, in vederea continuarii procesului de retur produs(e).

22..Service si garantie

Pentru produsele care prezinta defecte in perioada de garantie si nu indeplinesc conditiile obligatorii de aplicare procedura retur pentru produse cumprate (vezi paragraful - Conditii de acceptare retur produs(e)), cumparatorul va contacta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. pentru a fi redirectionat catre locatiile service autorizate ale Vanzatorului.

23. Inlocuire produs

Pentru produsele cumparate care indeplinesc conditiile obligatorii de aplicare procedura retur si presupune inlocuire produs, Vanzatorul va inlocui produsul cu unul nou al modelului specificat in comanda initiala a cumparatorului. Daca se agreeaza inlocuirea cu un produs din aceeasi categorie de o valoare mai mare, cumparatorul va plati diferenta, respectiv daca valoarea este mai mica, cumparatorul va primi o rambursare partiala pana la valoarea produsului inlocuitor.

24. Costuri si taxe speciale pentru retur produs(e)

Costuri suportate de catre cumparator:

- Costuri de retur si transport curier pentru produsul in cazul caruia cumparatorul renunta la achizitionarea produsului in termen de 10 zile lucratoare de la receptia produsului;

- Cost transport curier pentru optiunea cumparatorului de a reexpedia produsul ce s-a constatat de catre vanzator ca nu indeplineste conditiile obligatorii de aplicare procedura retur produs(e);

24.1. Costuri suportate de catre vanzator:

Costuri de retur si transport curier pentru produsul in cazul caruia la receptia produsului cumparatorul constata ca:

- Produs ce nu este conform cu specificatiile din oferta vanzatorului;

- Produs ce nu este conform specificatiilor mentionate in comanda cumparatorului;

- Produs este nefunctional in primele 24 ore de la receptie sau colete ce prezinta deteriorari.

25. Rambursare sumelor

Rambursarea sumelor se va face in cel mult 30 de zile de la data denuntarii contractului de catre consumator.

25.1. Politica de retur produs(e) mentionata mai sus se aplica doar produselor comandate online pe www.kitchenaid-romania.ro ce au fost receptionate de catre cumparator persoana fizica in urma transportului prin curier;

25.2. Politica de retur produs(e) mentionata mai sus nu se aplica in cazul produselor comandate/cumparate in magazinele Vanzatorului. Pentru produsele comandate/cumparate in magazinele Cumparatoruluise aplica procedura de retur produs(e) din respectiva locatie unde au fost emise documentele de vanzare;

25.3. Pentru produsele ale caror colete reprezinta deteriorari vizibile la primirea prin curier, cumparatorul este rugat sa refuze receptia lor;

25.4. Produsele comandate online pe www.kitchenaid-romania.ro sunt livrate numai sigilat in ambalaj original de la producator/Vanzator. Pentru unele categorii de produse, daca este cazul, Vanzatorul poate livra in ambalaj suplimentar in vederea protectiei ambalajului original.


Despre
Contact